Baš produžena garancija

Produžena garancija, BG Elektronik Servis

 Izračunajte odmah cenu Baš produžene garancije za vaš proizvod!

“Baš produžena garancija” predstavlja potpuno novu uslugu BG Elektronik servisnog centra! To je jedinstvena usluga na našem tržištu i omogućava vam da na jednostavan i siguran način produžite rok garancije vašeg uređaja za još jednu ili dve godine.

Samo “Baš produžena garancija” podrazumeva produžavanje zakonskog prava na reklamaciju i eventualnu besplatnu popravku uređaja. Kao takva predstavlja najbolji izbor garancije za kupca. Naša “Baš produžena garancija” nije ni nalik garancijama i garantnim listovima sa kojima ste se do sada susretali. Ova “Baš produžena garancija” vas ne upućuje na obavezan godišnji servis, nema skrivenih troškova ni bilo kakvih naknadnih plaćanja. Kupovinom “Baš produžene garancije” produžavate sva prava koja imate u redovnom garantnom roku.

Ukoliko se odlučite za kupovinu “Baš produžene garancije”, dobićete dodatnih 12 ili 24 meseca bezbrižnog rukovanja vašim uređajima.

– Sve vrste popravki koje podrazumevaju reparaciju, odnosno zamenu, mehaničkih ili elektronskih komponenti uređaja
– Zamena neispravnih komponenti uređaja
– U slučajevima nemogućnosti popravke zamenom nesiparvnog dela, uređaj se menja novim
– Usluga Mobilne Servisne Ekipe za gabaritne uređaje (bela tehnika i televizori sa ekranima većim od 42“)
– Transport uređaja odabranom kurirskom službom za korisnike van Beograda

Jedinstvena “Baš produžena garancija” pokriva sve popravke koje se nalaze u okviru garantnog roka, bez obzira na njihovu novčanu vrednost.

U toku trajanja “Baš produžene garancije” ne postoje nikakvi skriveni troškovi, obaveze godišnjeg servisa tehničkog uređaja, ni bilo kakva dodatna plaćanja. Ova “Baš produžena garancija” pokriva sve kvarove koji se nalaze u sklopu garancije, kao i rezervne delove neophodne za popravku pokvarenog uređaja bez obzira na njihovu vrednost.

U slučajevima kada rezervni deo koji je neophodan za popravku pokvarenog uređaja nije dostupan, korisnik “Baš produžene garancije” dobija nov uređaj! Ako model tog određenog uređaja više nije dostupan na tržištu, korisnik ima pravo na nov, ekvivalentni model koji se nalazi u istom cenovnom rangu.

“Baš produžena garancija” je dostupna u dva paketa:

– U paketu od 12 meseci
– U paketu od 24 meseca

To znači da “Baš produženom garancijom” dobijate treću i četvrtu godinu trajanja garantnog roka, u odnosu na datum kupovine:

– Ukoliko se uređaj prodaje sa dvogodišnjom garancijom, možete da kupite samo treću, ili treću i četvrtu godinu dodatne garancije.

– Ako se uređaj prodaje sa trogodišnjom garancijom, možete da kupite samo četvrtu godinu dodatne garancije.

– Za uređaj koji se prodaje sa četvorogodišnjom ili petogodišnjom garancijom, usluga “Baš produžene garancije” nije dostupna.

Uslugu “Baš produžena garancija” možete kupiti u bilo kom trenutku od trenutka kupovine novog uređaja, a najkasnije do 6 meseci pre isteka garancije koju daje proizvođač, odnosno 6 meseci pre isteka dvogodišnje ili trogodišnje garancije.

U poslednjih 6 meseci garancije koju daje proizvođač nije moguće kupiti “Baš produženu garanciju.”

Naša jedinstvena “Baš produžena garancija” je dostupna za: TV uređaje, uređaje bele tehnike, laptopove, monitore, audio uređaje, foto i video uređaje, kućne i kuhinjske uređaje koji imaju maksimum 2 odnosno 3 godine proizvođačke garancije.

“Baš produžena garancija” nije namenjena za klima uređaje, za mobilne telefone i tablete. Ova usluga se može kupiti samo za gotove proizvode, odnosno, ne može se kupiti za dodatnu opremu, kompjuterske periferije ili dodatni pribor za tehničke uređaje. “Baš produžena garancija” se ne može kupiti za profesionalne tehničke uređaje (serveri, profesionalne kamere, ugostiteljska oprema itd..)

Za kupovinu “Baš produžene garancije” je neophodno da je minimalna maloprodajna vrednost uređaja 7000,00 rsd po jednom uređaju. Ne postoji ograničenje za maksimalnu vrednost po uređaju.

Za uslugu “Baš produžene garancije” važe isti uslovi koji važe u garanciji koju izdaje proizvođač uređaja. Kupljeni uređaj se mora koristiti u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu tog uređaja, kako bi “Baš produžena garancija” bila važeća. Uređaj ne podleže “Baš produženoj garanciji” ako kvarovi na tom uređaju nastanu zbog neadekvatnog rukovanja, rukovanja koje nije u skladu sa uputstvom, mehaničkih oštećenja ili oštećenja koja nastaju zbog dodira uređaja sa tečnošću.

“Baš produžena garancija” se ne odnosi na potrošni materijal kao što su: baterije, filteri, depilacione glave, gume, adapteri, mrežice, nožiće, rolne, creva, kablove, slušalice itd…

Operativni sistemi, softveri i aplikacije ne podležu “Baš produženoj garanciji”.

“Baš produženu garanciju” možete kupiti dolaskom kod nas u BG Elektronik servisni centar, preko našeg web shopa ili call centra.

Za kupovinu je neophodno da znate model i serisjki broj uređaja za koji kupujete “Baš produženu garanciju”. Osim toga, potreban je i dokaz, o kupovini uređaja, na kom se nalazi maloprodajna cena po jednom uređaju.

Prilikom prijave kvara koji je pokriven “Baš produženom garancijom”, morate imati dokaz o kupovini uređaja kao i ugovor/fiskalni račun koji dobijate prilikom kupovine “Baš produžene garancije”. Uz to je neophodno i da znate model i serijski broj uređaja koji ste dostavili tokom kupovine “Baš produžene garancije”. Model i serijski broj na uređaju i u “Baš produženoj garanciji” se moraju poklapati.

Popravka u okviru “Baš produženoe garancije” je nemoguća ukoliko korisnik izgubi fiskalni račun/dokaz o kupovini uređaja.

Kupovina Baš produžene garancije je praćena potpisivanjem ugovora između BG Elektronik Servisnog centra i kupca “Baš produžene garancije”. U ugovoru se nalazi maloprodajna cena uređaja, model i serijski broj uređaja za koji se kupuje “Baš produžena garancija”, datum početka  i period trajanja “Baš produžene garancije”, kao i cena usluge “Baš produžene garancije”. Taj ugovor možete koristiti kao dokaz o kupovini “Baš produžene garancije”.

Cenu “Baš produžene garancije” za vaš uređaj možete proveriti tako što ćete upisati tačnu maloprodajnu cenu vašeg uređaja na našem web portalu , tako što ćete pozvati naše kolege iz call centra na broj 011/208-66-66 ili nam pisati na mail adresu garancija@bgelektronik.com

Produžena garancija, BG Elektronik Servis